בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

ניתוח סרט / א-מעיישה

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.
קשר מיוחד בין ניצול שואה לבין העוזר שלו