בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

יונתן שחוח / בוגר

לבוגרים/ות

בימויתסריטאות

פיגוע

2018 עלילתי | 15
דן, עובד סופרמרקט, נושא טראומה מעברו. על רקע פיגוע המתרחש בעיר, כשהוא לא מצליח לתפוס בטלפון את אשתו, מפלס החרדה שלו עולה במהירות.

Terror

2018 עלילתי | 17
Dan, who suffers from PTSD after bring wounded in a terrorist attack, finds himself thrown together with his Arab co-workers when multiple terror attacks hit Jerusalem again.
במאי עלילתי, צלם