בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

דוקומנטרי ישראלי

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.

הקולנוע התיעודי הישראלי הוא קולנוע חברתי בעיקרו, ורובו לא מוקרן בבתי הקולנוע. בראשית המאה שימש קולנוע זה כשופר של הציונות, אך עם השנים הפך לז'אנר חשוב ביותר העוסק בסוגיות הקשות והבוערות של המדינה: היחס לשואה (דור שני), עיירות הפיתוח, יחסי דתיים וחילונים, היחס לפלשתינים, הירידה מן הארץ, היחס לעולים, ועוד. הקורס סוקר את התפתחותו של קולנוע זה ואת השפעתו תוך צפייה וניתוח של כמה סרטי מפתח מתקופות שונות.

סמסטר ב' תשע"ה
שני 11:45 - 14:15
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 2.0
מיועד לשנים: 
א'
כיתה 3
מס' קורס: 
12809