בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

בניית דמות

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.

כל תסריט טוב מתחיל בגיבור. אבל איך יוצרים דמות שתהיה אמינה ותצליח לשאת על גבה את התהליך הדרמטי שהיא עוברת?

בקורס נלמד מושגי יסוד באפיון דמויות ונלמד כיצד התהליכים שהן עוברות משתלבים במבנה תסריטאי קלאסי.

סמסטר ב' תשע"ה
שלישי 11:45 - 14:15
מרצה: 
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 1.5
מיועד לשנים: 
א'
כיתה 3
מס' קורס: 
12824