בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

מקורות ההשראה

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.
סמסטר ב' תשע"ה
רביעי 16:45 - 18:30
מרצה: 
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 1.5
מיועד לשנים: 
א'
כיתה 3
מס' קורס: 
12921