בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

תסריט בנושא יחסים

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.

לאחר שנלמדו היסודות הראשונים בסמסטר א', בא קורס זה ומשכלל את יכולות הכתיבה הקולנועית של התלמידים תוך התמקדות בנושאים כמו גיבור, קונפליקט והתפתחות הסיפור, ותוך ליווי צמוד של פרויקטי הגמר העלילתיים של התלמידים.

סמסטר ב' תשע"ה
שני 14:45 - 17:15
מרצה: 
מסלול: 
תסריטאות
נקודות זכות: 2.0
מיועד לשנים: 
א'
מס' קורס: 
13226