בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

דוקומנטרי לתסריטאים

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.

כיצד כותבים הצעה לסרט דוקומנטרי וכיצד מגישים אותה? במהלך הסדנא התלמידים יתנסו בבחרית נושאים, תחקיר, וכתיבת הצעה עבור גוף משדר וקרנות.

סמסטר ב' תשע"ה
11:45 - 14:15
מרצה: 
מסלול: 
תסריטאות
נקודות זכות: 2.0
מיועד לשנים: 
א'
מס' קורס: 
13229