בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

שפה ויזואלית

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.

באיזו שפה הסרט?

לכל סרט שפה משלו ומכונה כשפה ויזואלית.
השפה הזו כוללת הרבה מאד פרמטרים ומשתנה מסרט לסרט. ישנן שפות קיימות, ישנן שפות ממוצאות.
בכל אופן, תמיד חשוב שתהיינה כתוביות...

סמסטר הפקה תשע"ו
ראשון 14:45 - 16:15
מרצה: 
נקודות זכות: 0.0
מיועד לשנים: 
א'
מס' קורס: 
13945