בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

וידאו ארט, סאונד, תרפיה

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.
סמסטר הפקה תשע"ו
חמישי 12:30 - 15:00
נקודות זכות: 2.0
מיועד לשנים: 
א'
בית מדרש
מס' קורס: 
14157