בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

התנסות ביביליותרפויטית בפגישות וידאו תרפיה

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.
סמסטר הפקה תשע"ו
חמישי 18:00 - 19:30
מרצה: 
נקודות זכות: 1.0
מיועד לשנים: 
א'
כיתה 3
מס' קורס: 
14163