בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

שימוש בציוד

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.

הכרה ראשונית של המצלמות אשר נמצאות במחסן ביה"ס לצרכי הסטודנטים, והציוד הנלווה להן

סמסטר א' תשע"ה
8:00 - 9:00
מרצה: 
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 1.5
מיועד לשנים: 
א'
מס' קורס: 
15540