בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

צפיית חובה א

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.

צפייה ביצירות מופת קולנועיות.

סמסטר א' תשע"ה
8:00 - 9:00
מרצה: 
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 1.5
מיועד לשנים: 
א'
מס' קורס: 
15543