בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

מבוא לתרבות המערב בעין יהודית

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.

מה בין התרבות היהודית לתרבות המערב? היכן שתי תרבויות אלו משיקות זו לזו והכין מתנגדות? האם הן משפיעות אחת על השנייה וכיצד? דרך חשיפה לכמה מעמודי התווך של תרבות המערב מערש יצירתה ועד היום התלמידים ירחיבו את אופקיהם האמנותיים והויזאוליים וילמדו להשוות בין שתי תרבויות אלו כדי להבין כיצד הן משלימות אחת את השנייה וניזונות זו מזו.

סמסטר ב' תשע"ז
שני 16:45 - 18:15
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 1.5
מיועד לשנים: 
א'
מס' קורס: 
15701