בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

בימוי דוקומנטרי

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.

מרעיון יצירתי לפיתוח תיעודי

יצירת סרטים תיעודיים (דוקומנטרים) המתעדים דמויות או תופעות חברתיות 
תחקיר, תסריט, לוקיישן, ראיון, סצנה, נרטיב - כתיבה, בימוי והפקה

סמסטר ב' תשע"ז
רביעי 10:45 - 13:15
מרצה: 
נקודות זכות: 0.0
מיועד לשנים: 
א'
מס' קורס: 
16092