בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

וידאו ארט, סאונד, תרפיה

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.

הקורס עוסק בקשר האודיו וויזואלי ובוחן את המשמעות של בחירות שונות בעיצוב הפסקול המלווה את עבודת הווידאו ארט. במה צליל או רעש מסויים מבטאים רבדים נוספים בתהליך היצירתי והטיפולי?  כיצד אופן העיבוד שלהם והשילוב בתוך פס הקול מאיר פינות חבויות? מה הייחוד של עבודה במדיום לא מילולי ? הקורס ייתן כלים להבנת נושאים אלו וליישום שלהם בעבודה יצירתית טיפולית בתחום הווידאו ארט.

 

סמסטר הפקה תשע"ח
חמישי 10:00 - 12:30
נקודות זכות: 2.0
מיועד לשנים: 
א'
בית מדרש
מס' קורס: 
19146