בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

עריכה - בסיסי

בקורס זה תלמד תוכנת העריכה AVID שהיא תוכנת העריכה המרכזית בעולם לעריכת סרטים עלילתיים ותיעודיים. בסיום הקורס יערך מבחן בקיאות על התוכנה. קורס זה מהווה מבוא לקורס שילמב באותו נושא בהמשך השנה.

סמסטר א' תשע"ט
שני, שלישי, רביעי, חמישי, ראשון 15:00 - 18:00
מרצה: 
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 1.5
מיועד לשנים: 
א'
מס' קורס: 
21027