בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

טקסט ותמונה

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.

צילום סטילס

הבסיס לצילום וידאו הוא צילום סטילס - תמונות. 
גודל פריים, קומפוזיציה, אור וצל, אובייקט וכד'
הקורס מתמקד בצילום סטודיו ועריכת התמונות לכדי אלבום דיגיטילי ותערוכה אומנותית ומקצועית.

סמסטר א' תש"פ
רביעי 18:45 - 20:00
מרצה: 
נקודות זכות: 1.5
מיועד לשנים: 
א'
מס' קורס: 
23712