בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

מבוא לתסריטאות

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.

הקניית המושגים הבסיסיים הדרושים לכתיבה ולביקורת של התסריט הקולנועי ע"י כתיבת עבודות וצפייה משותפת.

נושאי הקורס וראשי פרקים:

1. הדמות הקולנועית. דמות ראשית ודמות משנית.

בניית דמות, תעודת זהות, בניית דמות, ניתוח דמות תנ"כית, סטריאוטיפ וייחודיות של דמות.

2. מבנה סיפור.

התחלה, אמצע וסוף. אקספוזיציה, בניית מתח, שיא, סוף וסיום.

3. תהליך השינוי של הדמות.

נקודות מפנה, קונפליקט פנימי וחיצוני.

4. פרוטגוניסט ואנטגוניסט.

איפיון, דוגמאות, תרגול עצמי.

5. סצנה

סצנת תכונה, סצנת מפגש פרוטגוניסט ואנטגוניסט. מסירת מידע.

6. לימוד פורמט תסריט.

תרגילים ליישום.

7. שלבי הכתיבה: רעיון, סינופסיס, טריטמנט, דרפט ראשון. מבע קולנועי. שימוש במונחים מקצועיים. סיפור פנימי וסיפור חיצוני.

8. ביקורת

סמסטר א' תש"פ
שני 12:45 - 15:15
מרצה: 
מסלול: 
תסריטאות
נקודות זכות: 2.0
מיועד לשנים: 
א'
מס' קורס: 
23734