תסריט לוקיישן

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.

סדנא לכתיבת תסריט לתרגיל לוקיישן

מטרות הקורס: חזרה, העמקה וניתוב יסודות כתיבת התסריט לכתיבת תסריט לתרגיל לוקישן, בו המיקום מהווה זרז ו\או גורם להתרחשות הדרמה הקולנועית.

סמסטר ב' תשפ"א
שני 9:00 - 11:30
מרצה: 
מסלול: 
תסריטאות
נקודות זכות: 2.0
מיועד לשנים: 
א'
כיתה 2
מס' קורס: 
25387