מושגים בתולדות האמנות

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.

האמנות השביעית היא חוליה בשרשרת האמנויות האחרות. תוך התבוננות ביצירות אמנות מתקופות שונות  עוסק הקורס בסקירה של האמנות הפלסטית ובניתוחן של יצירות נבחרות מתחום הציור והפיסול, תוך התמקדות במושגים הבונים את השפה החזותית והדרך בה האמן מחזק את מהות היצירה והתוכן באמצעות השפה הויזואלית.

סמסטר שנתי תשפ"ב
שלישי 11:45 - 13:15
מרצה: 
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 3.0
מיועד לשנים: 
א'
אולם
מס' קורס: 
26621