בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

קורות חיים 2019 הלברשטט.doc

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.