בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

ish-monit-isha איש מונית אישה

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.