בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

Odd or Even- זוג או פרד

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.