את המקום מרחוק

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.
עליה להר הבית

ארבעה יהודים, העולים, אף בשנים אלה ובמצב זה, להר-הבית. אחד מעולי ההר הוא הבמאי עצמו, עובדה המעניקה לסרט אופי אישי וזווית ראייה ייחודית. הסרט אינו פוליטי, והוא מנסה להעביר לצופה תחושה של קרבה ל"מקום", להר-הבית.

צוות
אנשי צוות נוספים
צלם: אילן שכטר
פרסים והקרנות

הפסטיבל הבינלאומי ה5- לסרטי סטודנטים, תל-אביב, 1994.
פסטיבל מאגנס לסרטים יהודיים, ברקלי, ארה"ב, 1997.