בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

לו"ז שנתי

סמינריון הכרות לתלמידי שנה א':   9-10/10/2018    ל' בתשרי-א' בחשוון  תשע"ט

סמינריון בית-ספרי:  14-18/10/18   ה'-ט' בחשוון תשע"ט

פתיחת סמסטר א'  -  22/10/2018  י"ג חשוון  תשע"ט 

חופשת חנוכה  -  אין חופשה (מדליקים נרות במעלה) 

יום עיון לסיום סימסטר א' - 21/1/2019   ט"ו בשבט תשע"ט

ימי השלמה לסימסטר א' - 22-23/1/2019   ט"ז-י"ז בשבט תשע"ט

   חופשת סימסטר - 24.1.19-10.2.19 (י"ח בשבט-ה' אדר א' תשע"ט)

פתיחת סימסטר ב' - 11.2.19   ו' באדר א' תשע"ט

תענית אסתר - י"ג באדר ב', 20.3.19 - חצי יום לימודים (מסיימיים בשעה 14:00).

חופשת פסח - ו' בניסן תשע"ט, 11.4.19 עד כ"ג בניסן תשע"ט, 28.4.19

ערב יום הזכרון לחללי צה"ל - ב' באייר תשע"ט, 7.5.19 - חצי יום לימודים (מסיימיים בשעה 14:00).

יום הזכרון לחללי צה"ל (ערב יום העצמאות) - ג' באייר תשע"ט, 8.5.19 - אין לימודים.

יום עיון לסיום שנה"ל - כ"ט באייר תשע"ט, 3.6.19

ימי השלמה לסימסטר ב' - א'-ב' סיוון תשע"ט, 4-5.6.19