בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

לו"ז שנתי

סמינריון בית-ספרי:  14-18/10/18   ה'-ט' בחשוון תשע"ט (נוכחות חובה ביום שני בלבד, ו' חשוון 15.10)

פתיחת סמסטר א'  -  22/10/2018  י"ג חשוון  תשע"ט 

חופשת חנוכה  -  אין חופשה (מדליקים נרות במעלה) 

יום עיון לסיום סימסטר א' - 21/1/2019   ט"ו בשבט תשע"ט

יום השלמה לסימסטר א' - 28/1/2019   כ"ב בשבט תשע"ט

   חופשת סימסטר - 29.1.19-10.2.19 (כ בשבט-ה' אדר א' תשע"ט)

פתיחת סימסטר ב' - 11.2.19   ו' באדר א' תשע"ט

חופשת פסח - ד' בניסן תשע"ט, 9.4.19 עד כ"ג בניסן תשע"ט, 28.4.19

יום עיון לסיום שנה"ל - כ"ט באייר תשע"ט, 3.6.19

יום השלמה לסימסטר ב' - ז' סיוון תשע"ט, 10.6.19