בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

מלגות

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.
בית הספר מעניק מידי שנה מלגות לסטודנטים מצטיינים ונזקקים לפי קרטריונים שנקבעים על ידי ועדת המלגות.

בנוסף מתקיימים מספר פרויקטים חברתיים במסגרת בית הספר המעניקים למשתתפיהם מלגות.

מעניקי המלגות הם:

קרן יעקב איסלר
מפעל הפיס
מנהל התרבות במשרד התרבות
קשת
קרן ירושלים
קרן ליאור וישינסקי
קרן מקס ורוז הלר
ארגון מת"ן

סטודנטים רשאים לפנות בעצמם לגופים ולקרנות המעניקים מלגות על פי קרטריונים שונים.