בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

בימוי סרט הגמר

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.

לאחר שבשנה ב' רכש כל תלמיד את המיומנות הבסיסית ואת הכלים המקצועיים לבימוי סרט קצר עלילתי, סדנה זו היא בעלת פורמאט קבוצתי, שבמסגרתה מביימים הסטודנטים סצנה מורכבת, בהשתתפות חמישה שחקנים בשני אתרי צילום, זאת על מנת לרכוש מיומנות בבימוי הסצנה כעולם שלם וסגור, המקיים בתוך הסרט דיאלוג פנימי עם הצופה. כן מקנה הסדנה מיומנויות בעבודת צוות על "סטים" מורכבים וכל זאת כהכנה לקראת הפקת ובימוי סרט הגמר העלילתי בסוף שנה ג'.

סמסטר שנתי תשע"ה
שני 11:45 - 14:15
מרצה: 
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 4.0
מיועד לשנים: 
ג'
מס' קורס: 
12976