בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

ניתוח סצינות מופת

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.

מה הופך סרט ליצירה קאנונית קלאסית? אילו אמצעים קולנועיים מתבלטים וכיצד הם מגובשים לנגיעות יצירתיות מבריקות? סצנות מיצירות מופת ינותחו בדגש על הרקע החברתי והתקופתי של הסרט ויצירות קולנועיות נוספות שמתכתבות או מושפעות ממנו.

סמסטר ב' תשע"ה
רביעי 9:00 - 10:30
מרצה: 
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 1.5
מיועד לשנים: 
ג'
כיתה 2
מס' קורס: 
12994