בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

אפטר אפקטס ג'

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.
סמסטר ב' תשע"ה
רביעי 17:45 - 21:00
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 2.0
מיועד לשנים: 
ג'
בית מדרש
מס' קורס: 
13006