בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

תסריטאות

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.

בניית דמות עגולה

הקורס יכיר לתלמידים את מושגי הבסיס של תסריטאות. בניית דמות, מבנה עלילה, ניתוח תסריטים. כל מושג יילמד באופן מילולי ובאופן מעשי, תוך כתיבת והגשת תרגילים ותוך עבודת כיתה משותפת בצורה של סדנא מעשית. כל מושג יודגם ויילווה בדוגמאות מן הקולנוע.

סמסטר שנתי תשע"ה
8:00 - 9:00
מרצה: 
נקודות זכות: 1.0
מיועד לשנים: 
ב'
מס' קורס: 
13160