בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

בימוי מוזיקה לתמונה

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.

שיעור המשך לשיעור משנה ב'. השנה תהיה התמקדות גדולה יותר במלחינים שונים, בסוגי פס קול שונים לקולנוע, בתוכנת מחשב לעיבוד פס קול, ובחניכה וליווי של כתיבת המוזיקה לפרויקטים שונים של התלמידים.

סמסטר ב' תשע"ו
רביעי 13:00 - 14:30
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 1.5
מיועד לשנים: 
ג'
מס' קורס: 
13783