בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

תחקיר והפקה

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.

נקודת ההתחלה

השלב הראשון לאחר הרעיון הוא תחקיר.
תחקיר מהווה יציאה לשטח, בדיקה של הנושא, אמינותו ותקינותו. סיור לוקיישן, בחירת דמויות וידיעת כל הנושא לאשורו ולעמקו.
רק לאחר תחקיר מקיף על רעיון הסרט, עלילתי או דוקמנטרי, כמו גם אירועים ותדמית, אפשר לשבת ולכתוב תסריט.
לכל סרט תסריט אחר, מבוים או אמיתי. התחקיר אינו אבן הפינה לסרט הגדול.

סמסטר א' תשע"ו
ראשון 11:45 - 13:15
נקודות זכות: 0.0
מיועד לשנים: 
א'
מס' קורס: 
13916