בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

הסיפורים שאנו מספרים לעצמנו

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.

הקורס מתמקד בתרומתו של הנרטיב להבניית מסרים בתחום התקשורת והתרבות:  דמות, עלילה, מספר וקתרזיס הם מונחים המשפיעים באופן מהותי על טקסטים טלוויזיוניים­-קולנועיים ועל השיח של היומיום. הרעיון המרכזי הנו לדון בנרטיב כ"מכונת ארגון" ושליטה, ברמה האסתטית וברמה האידיאולוגית-­פוליטית. הקורס מציג גישות תיאורטיות למושג נרטיב ולאופן שבו הוא מעצב משמעות ומבנה את המציאות. דגש מיוחד יושם על ייצוגים של סיפורים בקולנוע, בטלוויזיה, ברשת, במשפט, בזיכרון ההיסטורי ובתרבות הפופולרית.

סמסטר א' תשע"ז
שני 16:45 - 18:15
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 1.5
מיועד לשנים: 
ב'
מס' קורס: 
15806