בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

סטוריבורד

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.

הקורס מהווה קורס הכנה בסיסי לפיתוח אחת ממיומנויות היסוד הנדרשות לשלב הטרום-הפקה של סרט קולנוע. במהלכו מתוודעים התלמידים לסטוריבורד כמכשיר בסיסי ליצירת סרט קולנוע, ומתרגלים אותו תוך יישום מיומנויות מתחומי הרישום, הצילום, ההיסטוריה של הקולנוע , הפרספקטיבה והכתיבה היוצרת. בקורס זה מתוודעים התלמידים להיבטיו החזותיים של הסיפור הקולנועי ולשימוש המעשי בהם באמצעות הסטוריבורד.

סמסטר א' תשע"ז
רביעי 17:30 - 19:00
מרצה: 
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 1.5
מיועד לשנים: 
ב'
מס' קורס: 
15828