בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

שפת המראות: סדנת כתיבה בהשראת השירה הישראלית המודרנית

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.

בקורס נלמד לבטא בכתב מחשבות, רגשות ותחושות ונתנסה במגוון צורות הכתיבה הספרותית, ונעשה את כל זה בהשראת מבחר אישי ( - לא ייצוגי) מתוך השירה הישראלית המודרנית

ש פ ת   ה מ ר א ו ת

סדנת כתיבה בהשראת שירה ישראלית מודרנית    בהנחיית יונדב קפלון

ס י ל י  ב  ו  ס

מטרות הקורס

- ללמוד לבטא בכתב מחשבות, רגשות, ותחושות

- להתנסות במגוון צורות הכתיבה הספרותית

- לקבל משובים כנים מן הקבוצה ומהמנחה

- לעשות את כל זה בהשראת מבחר אישי (לא ייצוגי) מתוך השירה הישראלית המודרנית

תוכנית המפגשים

   מפגש ראשון – י' אדר תשע"ז  8.3.17

   דליה רביקוביץ / כל משבריך וגליך

   מפגש שני – כ"ד אדר תשע"ז  22.3.17

   משה סרטל / השמש הירח וכל הכוכבים

   מפגש שלישי – ט' ניסן  5.4.17

   זלדה / השכנה הרעה

   מפגש רביעי – ז' אייר תשע"ז  3.5.17

   אבא קובנר ואורי מליניאק / שני שירי הרים

   מפגש חמישי – כ"א אייר תשע"ז  17.5.17

   יונה וולך / איי החיים

   מפגש שישי – י"ג סיוון תשע"ז  7.6.17

   רחל חלפי / מכשפה רגועה

   מפגש שביעי – כ"ז סיון תשע"ז  21.6.17

   אמיר גלבוע / על דבר החיים ודבר השיר (נסיון א')

    חובות התלמידים

נוכחות מלאה ופעילה                 

עמידה בכל משימות הכתיבה

שיתוף החברים בכיתה באמצעות הקראה בכיתה והשתתפות במתן משובים הדדיים

סמסטר ב' תשע"ז
רביעי 16:30 - 19:00
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 2.0
מיועד לשנים: 
ב'
מס' קורס: 
15849