בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

פילוסופיה וקולנוע

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.

קורס זה עוסק בזיקה בין קולנוע לבין פילוסופיה. במוקד הדיון, הפילוסופיה והתרבות הפוסטמודרנית ובאופן ייצוגה בקולנוע הישראלי. הקורס יעמת בין האסטרטגיות המודרניסטיות והאוטופיות שנקטו הקולנוע והאָָמּנוּת הישראלית, לבין המגמות המאוחרות של הפוסט­מודרניזם, שעסקו כבר בישראליות כמצב של משבר. במרכז הקורס, דיון בהשפעת הפוסט­מודרניזם על התרבות הישראלית ואופן ייצוגו בקולנוע הישראלי החל משנות ה­90 של המאה שעברה. בין השאר נתבונן באלמנטים מודרניים ופוסט­מודרניים בסרטיהם של אורי זוהר: חור בלבנה, ג'אד נאמן: מסע אלנוקות, שבי גביזון: חולה אהבה משיכון ג', שורו, ארי פולמן: וואלס עם באשיר, רן טל: ילדי שמש, ערן קולירין: ביקור התזמורת, נדב לפיד: הגננת.

סמסטר א' תשע"ז
שני 18:15 - 19:45
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 1.5
מיועד לשנים: 
ג'
מס' קורס: 
15874