בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

איך לקרוא תסריט

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.

לא מספיק שהסיפור טוב, צריך לדעת גם איך לכתוב אותו. בקורס יבחנו כמה תסריטי מופת וינותח אופן כתיבתם והאופן שבו הסיפור נמסר בכלים תסריטאים אל הקורא/צופה.

סמסטר ב' תשע"ח
שני 16:15 - 18:40
מרצה: 
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 2.0
מיועד לשנים: 
ג'
כיתה 2
מס' קורס: 
18300