בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

ליווי לסרטי גמר דוקומנטריים

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.
סמסטר א' תשע"ח
שני 17:15 - 18:45
מרצה: 
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 1.5
מיועד לשנים: 
ג'
מס' קורס: 
18318