בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

הנרטיב היהודי

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.

סדנת כתיבה

סמסטר א' תשע"ט
רביעי 9:30 - 12:00
מרצה: 
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 1.0
מיועד לשנים: 
ג'
מס' קורס: 
20849