בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

סוגיות בצילום

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.

הרכשת כלים מתקדמים בתחום השפה הצילומית.

הבנה ויישום של מנגנוני השפה בז'אנרים השונים, לימוד ותרגול של הקשר בין טכניקה, שפה ומסר צילומי, הכלים הללו ילמדו תוך דגש על המשמעות הקריטית למקום שבו אנו מעמידים את המצלמה. כיצד מבט ומשמעות משתנים ביחס למיקום המצלמה אל מול המושא הצילומי, איך מיקום, זווית וקומפוזיציה משתנים בין הז'אנרים. בנוסף נאפיין יחסי סובייקט וחלל.

הקורס מבוסס על תרגילים קצרי טווח בנושאים שונים, זהות, דיוקן, בית, נוף ומרחב היסטורי הנושאים והתרגילים יעשו ויבחנו באמצעות מושגי השפה הצילומית, הן הטכניים והן התוכניים.

הקורס מורכב מהרצאות פרונטליות, תרגילים, עיון ודיון על עבודות מתולדות הצילום שרלוונטיות לנושאי הקורס.

כל תרגיל שיינתן יסוכם בביקורת כיתתית.

סמסטר א' תשפ"א
שלישי 11:45 - 14:15
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 2.0
מיועד לשנים: 
ב'
מס' קורס: 
25408