הסרט הקצר

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.

הסרט הקצר - קורס תאורטי על הפורמט הייחודי ומאפייניו

ניתוח פורמט הסרט הקצר על מרכיביו השונים ומאפייניו כצורת אמנות ייחודית, תוך צפייה וניתוח דיאלקטי של מיטב הסרטים הקצרים מהארץ ומהעולם.
כל שיעור יתמקד בתמה קולנועית מרכזית, מתוך כוונה לייצר צפייה דיאלקטית בסרטים, המאירים את אותו נושא מנקודות מבט שונות ובכך יורד לעומקו. 
הקורס משלב ניתוח על פי עקרונות תיאורתיים, אך האוריינטציה היא מעשית. לבחון ולהתמודד עם גישות שונות של תפישות נראטיביות ושפה קולנועית, תוך שאיפה להרחיב ולאתגר את הספקטרום של "הסרט הקצר".   

סמסטר ב' תשפ"ב
שני 17:30 - 20:00
מרצה: 
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 2.0
מיועד לשנים: 
ג'
מס' קורס: 
26728