בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

סילבוס דוקומנטרי ישראלי 2017.docx