בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

זהות יהודית בקולנוע האמריקאי והישראלי

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.
סמסטר ב' תשע"ה
שלישי 17:45 - 19:15
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 1.5
מיועד לשנים: 
ב', ג'
אולם
מס' קורס: 
12956