בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

צפייה

הנגשה

ממשק
התאם את הממשק להקל בתנאים שונים.
גודל הפונט
מציג את הדף בניגודיות גבוהה.
מציג את הדף בשחור לבן
יכול לסייע במתקשים לעבד תנועות מסך מהירות.

העשרת הידע באמצעות צפייה במיטב התוצרת הקולנועית מכל התקופות

סמסטר שנתי תשע"ט
8:00 - 9:00
מרצה: 
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 2.0
מיועד לשנים: 
א', ב', ג'
מס' קורס: 
23568